agreement agreement book brief finance government logout magnify market marketing maze menu-arrow objective professor tips topic user
PASTEBĖJOTE NETIKSLUMŲ?
Praneškite klausk@mokytojoknyga.lt

18. Visuomenė ir verslas

Žiūrėti tikslus, diferencijavimą

Problema ir aktualumas

„<…> verslas yra ta klasė, kuriai trūksta atsakomybės? Kokia ji gali būti papildoma, kai verslas ir taip vykdo labiausiai visuomenišką funkciją – konsoliduoja išteklius, kad būtų efektyviai patenkinti vartotojų poreikiai? Na, nebent manytume, kad vyraujančių vartotojų norų tenkinti nereikia, o reikia tenkinti kitus poreikius, pvz., neparduoti jiems benzino, o parduoti dviračius, neparduoti cigarečių, o parduoti gėles, neparduoti alaus, o parduoti kompiuterius.“

(Azguridienė, G. „Verslininko vaidmuo visuomenėje“, Visuomenės požiūris į verslininką: koks ir kodėl? Vilnius: LLRI, 2013).

 

Kas yra socialinė verslo atsakomybė – statyti paminklus ar kepti duoną? Ar socialinę atsakomybę galima užtikrinti tik įstatymu? Kokia socialiai neatsakingo verslo ateitis?

Sąvokos

PAGRINDINĖS SĄVOKOS
SOCIALINĖ VERSLO ATSAKOMYBĖ (Corporate social responsibility) – verslo parama visuomenei svarbiems tikslams ir veiklai.
SOCIALINIS VERSLAS (Social enterprise) – veikla, kurią vykdant siekiama pelno ir sprendžiamos socialinės problemos (aplinkos taršos, skurdo, švietimo problemos ir pan.).
TVARUS VERSLAS (Sustainable enterprise) – veikla, kurią vykdant siekiama pelno ir mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, rūpinamasi darbuotojų gerove ir naudojami tik skaidrūs valdymo metodai.

Pratybos

1 užduotis

Įvertink. Kurios iš toliau išvardytų įmonių yra socialiai atsakingiausios, t. y. kurių įmonių interesai labiausiai atitinka visuomenės interesus? (1 – socialiai atsakingiausia įmonė, 8 – mažiausiai socialiai atsakinga įmonė).

Atsakymo gairės: visos įmonės, gaminančios ir parduodančios žmonėms reikalingus dalykus, yra socialiai atsakingos. Jos patenkina visuomenės poreikius. Įmonės negali vykdyti teisingos, atsakingos veiklos, jei tokios veiklos nereikia pirkėjams. Pavyzdžiui, įmonės nepardavinės ekologiško maisto, jei jo niekas nepirks, įmonės pardavinės nesveiką greitąjį maistą tol, kol bus jį perkančių. Įmonės yra tiek atsakingos, kiek atsakingi pirkėjai. Jos atspindi pirkėjų norus.

*Svarbiausia, kad mokiniai savo atsakymus argumentuotų.

2 užduotis

Kurie iš pateiktų interesų yra visuomenės, kurie verslo, o kurie abiejų? Argumentuok, kodėl taip manai.

Situacija: Visuomenės interesas: Verslo interesas:
Verslininkai, siekdami ilgalaikio pelno ir plėtros, turi teikti visuomenės interesus atitinkančias prekes ir paslaugas. Verslas atspindi visuomenės interesus. Verslininkai yra pasiruošę įvykdyti visus pirkėjų reikalavimus, antraip jie patirs nuostolį.
1. Sveikas maistas. Jei pirkėjai jo nori ir gali už jį sumokėti, verslininkai bus suinteresuoti juo prekiauti.
2. Saugumas. Jei pirkėjai nori saugumo ir gali už jį sumokėti, verslininkai jį teiks (pvz., saugos tarnybos).
3. Žema prekių kaina ir aukšta kokybė. Tuo labiau suinteresuoti pirkėjai. Verslininkai norėtų gaminti kuo pigiau ir parduoti kuo brangiau. Jiems to daryti neleidžia konkurencija.
4. Aukšti atlyginimai darbuotojams. Tuo labiau suinteresuoti darbuotojai. Darbdaviai norėtų turėti gerus darbuotojus, kurie dirbtų nemokamai, bet konkurencija tarp darbdavių to neleidžia.
5. Aiški ir teisinga informacija apie prekes ir paslaugas. „Apgauk mane vieną kartą – gėda tau. Apgauk mane antrą kartą – gėda man.“  
Verslininkai, norintys, kad jų prekės ar paslaugos būtų paklausios, turi būti sąžiningi. Neaiškią ir neteisingą informaciją jie gali pateikti vieną kartą, tačiau ilgainiui jie praras pirkėjus ir bankrutuos.

3 užduotis

Įrodyk arba paneik mitą.

Mitų griovėjai:

1. Socialiai atsakingos įmonės neturėtų užsiimti žalingų aplinkai produktų (kuro, buitinės chemijos, mobiliųjų telefonų ir kt.) gamyba ir prekyba.
Mitas. Socialiai atsakinga yra patenkinti pirkėjų norus. Jei pirkėjai nori žalingų aplinkai produktų, įmonės juos gamins ir pardavinės. Jei niekas nepirktų, niekas ir nepardavinėtų. Aplinkai daroma žala tiesiogiai priklauso nuo pirkėjų sąmoningumo, supratimo ir apsisprendimo.

2. Tik pelnu besirūpinančios įmonės yra socialiai neatsakingos.
Mitas, nes besirūpinant pelnu būtina tenkinti pirkėjų norus ir tai yra socialiai atsakinga. Pelno neuždirbsi, jei pardavinėsi nekokybiškas, per brangias prekes arba paslaugas, jei apgaudinėsi, pateiksi neteisingą informaciją apie produkciją. Pelnu besirūpinančios įmonės yra socialiai atsakingos.

3. Verslo ir visuomenės interesai retai kada sutampa.
Mitas. Jei siekiama, kad verslas išliktų sėkmingas ilgą laiką, jo interesai visuomet sutampa su visuomenės interesais. Žmonių interesais nesirūpinantis verslas bankrutuoja.

4 užduotis

Perskaityk ištraukas iš įvairių Lietuvõs įmonių socialinės atsakomybės įstatų ir atsakyk į klausimus.

Esame įsipareigoję, kad iki 2030 m. apie 50 proc. mūsų gėrimų Europoje sudarytų produktai be pridėtinio cukraus.
(Coca-Cola)

Po 2020 m. rugpjūčio įvykių Baltarusijoje padaugėjo Vilniaus universitete norinčių studijuoti baltarusių, SBA skyrė paramą jų stipendijoms. Jiems kas mėnesį bus skiriama 300 eurų dydžio SBA stipendija studijų ir apgyvendinimo išlaidoms padengti.
(SBA)

Kartu su įvairovės partneriu SOPA realizavome „DUOday“ idėją – į mūsų darbuotojų šešėliavimo programą pakvietėme žmones, turinčius negalių. Jie kartu su mūsų darbuotojais praleido visą darbo dieną kartu sudarydami duetus.
(Telia)
Nedalyvaujame veiklose, kur galimi žmogaus ar darbo teisių pažeidimai, korupcija, rimta žala aplinkai ar kitokie neetiški veiksmai.
(Luminor)

 

1. Kodėl įmonės oficialiai skelbia savo socialinės atsakomybės įstatus?
Nes žmonės tai vertina. Pirkėjai atsižvelgia į įmonių socialinės atsakomybės įstatus, nuveiktus darbus ir pagal tai gali pasirinkti, kurios įmonės produktus pirkti.

2. Ar įmonės, neskelbiančios savo socialinės atsakomybės įstatų, yra socialiai neatsakingos?
Visos įmonės, gaminančios žmonėms reikalingus produktus, yra socialiai atsakingos. Tik kai kurios įmonės atlieka dar ir papildomus veiksmus (rūpinasi senjorais, jaunimu, menininkais, gamta ar kt.). Svarbu suprasti, kad atsakomybė – tai kasdienis įsipareigojimas visose srityse. Jei įmonės rūpinasi delfinų išsaugojimu, tačiau nepagarbiai elgiasi su savo darbuotojais, ji nėra visiškai atsakinga.

3. Kaip manai, kokia sritis socialiai atsakingai įmonei turėtų būti svarbiausia: pirkėjai, darbuotojai, aplinkosauga, visuomenės saugumas, švietimas ar kt.?
Atsakomybė – tai įsipareigojimas. Sociumas – tai visuomenė. Visuomenę sudaro daugybė žmonių: pirkėjų, darbuotojų, partnerių, konkurentų. Socialiai atsakinga ir norinti sėkmingai veikti įmonė turi vienodai rūpintis ir sąžiningai elgtis su visais šiais žmonėmis. Su kitokia įmone niekas nenorėtų bendradarbiauti.

4. Ar teisinga būtų įstatymais priversti visas įmones būti socialiai atsakingas?
Ne, iš esmės visos įmonės jau yra socialiai atsakingos, nes tenkina pirkėjų norus. Įmonės daro tiek, kiek reikia jų klientams. Jei klientams rūpi, kad ekologinio maisto parduotuvės įkūrėjas ir asmeniniame gyvenime vadovautųsi šia ideologija, jis važinės ekologine transporto priemone, gyvens ekologiniame name, pats pirks tik ekologinius produktus ir kiekvieną šeštadienį organizuos šiukšlių rinkimo akcijas savo rajone. Jis taip elgsis, jei tai padės įveikti konkurentus. Tačiau jei klientams rūpi gauti kuo pigesnę prekę, būtent ją gamins ir pardavinės verslininkas.
Verslui taikomų įstatymų ir reguliavimų ir dabar jau yra labai daug. Tačiau nesąžiningas, neatsakingas verslas paprasčiausiai neišsilaikytų. Net jei įstatymais nebūtų uždrausta pardavinėti sugedusius produktus, verslininkai jų nepardavinėtų, nes pirkėjai jų tiesiog nepirktų.

5. Kaip tu įgyvendintum socialinės atsakomybės politiką savo įmonėje. Kodėl?
Svarbiausia, kad pasirūpintum pirkėjų norais. O norint įgyvendinti tam tikras papildomas programas, kaip stipendijos geriausiems moksleiviams, penkios stažuotės užsienyje kiekvienam darbuotojui per metus ar pan., reikia papildomų lėšų, dėl kurių įmonei gali tekti pabranginti prekes. Ar tai bus socialiai atsakinga?

Faktas kaip blynas

 

Šunys – taip vadinamas mažą rinkos dalį užimantis verslas, uždirbantis pakankamai, kad gyvuotų, bet per mažai, kad plėstųsi.

Papildomos užduotys

1 užduotis

Verslas ir moralė. Vaizdo įrašas ir klausimai.

1. Kas yra moralė versle?

2. Ar siekti pelno, anot ekspertės, moralus dalykas? Ar pritari šiai nuomonei? Kodėl?

3. Kodėl verslininkui naudinga laikytis moralinių principų?

4. Kodėl visuomenei ir politikams svarbu suprasti verslininko vaidmenį?

5. Kodėl verslas yra tarnavimas kitiems? Ar pritari šiai nuomonei? Kodėl?

2 užduotis

Socialinė verslo atsakomybė. Vaizdo įrašas ir klausimai.

1. Kokia yra socialinės atsakomybės istorija? Kaip ir kodėl šis terminas atsirado?

2. Ar tikrai įvykdęs valstybinę socialinės atsakomybės programą verslas tampa socialiai atsakingas? Kodėl?

3. Kaip manai, ar Lietuvos verslo įmonės yra socialiai atsakingos?

4. Ar tu esi socialiai atsakingas pirkėjas? Ką reiškia būti socialiai atsakingu pirkėju?

3 užduotis

Verslas ir krikščionybė. Vaizdo įrašas ir klausimai.

1. Koks yra verslo ir krikščionybės santykis?

2. Kokių krikščioniškų principų verslininkams naudinga laikytis? Kodėl?

3. Kodėl mokėti mokesčius yra krikščioniška ir kodėl ne?

4. Su kuo ir kodėl naudinga bendradarbiauti verslininkams? Kodėl nenaudinga siekti pelno, išnaudojant ir žeminant kitus?

5. Kas yra vartojimo kultūra? Ar tu priklausai šiai kultūrai?

Įdomus faktas

„Yahoo Finance“ duomenimis, daugiausiai mokesčių per metus sumokanti įmonė Amerikoje yra pati stambiausia naftos bendrovė pasaulyje „Exxon Mobil“. 2013 m. ši korporacija sumokėjo net 31 mlrd. JAV dolerių mokesčių. Tai beveik lygu Latvijos metiniam BVP (32 mlrd. JAV dolerių).
Paslėpti tikslus, diferencijavimą

Tikslai

1. Atskirti pelno ir ne pelno
organizacijas.
2. Suprasti socialinės
atsakomybės reikšmę.
3. Skirti ir gretinti visuomenės
ir verslo interesus.

Diferencijavimas

★ (vidutinės, tiks vidutinių ir
aukštesnių gebėjimų
mokiniams): 1, 2, 3, 4.