agreement agreement book brief finance government logout magnify market marketing maze menu-arrow objective professor tips topic user
PASTEBĖJOTE NETIKSLUMŲ?
Praneškite klausk@mokytojoknyga.lt

IV. Pasitikrink

NAUDINGA! Atsiskaitymo užduotys moksleiviams // Atsiskaitymo užduočių atsakymai mokytojams


1. Kuris iš pateiktų savybių rinkinių būtinas verslininkui?

a) Darbštumas, kruopštumas ir meilė darbui.
b) Kūrybingumas, nebijojimas rizikuoti ir gebėjimas įžvelgti, ko reikia vartotojams.
c) Gebėjimas organizuoti darbą, derėtis ir įgyvendinti idėjas.

2. Kuo konkurencija naudinga atskiriems pirkėjams?

Kai verslininkai konkuruoja dėl pirkėjų pinigų – pirkėjai gauna pigesnes, geresnes prekes ir paslaugas.

3. Kuo konkurencija naudinga visai visuomenei?

Konkurencija skatina verslininkus mažinti gamybos kaštus, kurti naujus būdus, kaip geriau patenkinti pirkėjų norus. Dėl to vyksta progresas, technologijų plėtra.

4. Kuo inovacija skiriasi nuo mokslinio išradimo?

Mokslinis išradimas – naujovė kitiems moksliniams tikslams. Inovacija – ši naujovė pritaikyta naudojimui visuomenėje. Pavyzdžiui, pirmieji mokslininkų išrasti kompiuteriai – užėmė visą didelių pastatų erdvę ir jais naudotis mokėjo tik profesionalų komanda. Šiuo metu kiekvienas bet kurioje vietoje gali naudotis kompiuteriu savo reikmėms – tai inovacija – mokslinis išradimas, pritaikytas daugumai žmonių.

5. Kokią verslo organizavimo formą pasirinktum, nusprendęs imtis verslo? Kodėl?

* Svarbiausia moksleivio argumentacija ir supratimas, kokiomis savybėmis pasižymi skirtingos verslo organizavimo formos. Paprasčiausia forma – individuali ekonominė veikla, įsigijus verslo liudijimą. Tokiu atveju nereikia steigti įmonės, mažiau pradinių investicijų, nereikia įstatinio kapitalo.

6. Veiksniai, darantys įtaką darbuotojo atlyginimui:

a) našumas;
b) naudojamos technologijos ir turimi asmeniniai įgūdžiai;
c) darbo paklausa ir pasiūla.

7. Ar teisinga sakyti, kad tik pelnu besirūpinančios įmonės yra socialiai neatsakingos? Kodėl?

Neteisinga, nes pelno galima gauti tik tinkamai patenkinus pirkėjų poreikius. O poreikių tenkinimas savaime yra socialinio atsakingumo bruožas.

8. Pateik oligopolijos pavyzdį ir argumentais pagrįsk, kad tai tikrai oligopolija.

Telekomunikacijų/mobiliojo ryšio paslaugų bendrovės Lietuvoje. Nes kelios įmonės teikia panašias paslaugas ir konkuruoja, atsižvelgdamos į klientų veiksmus. Naujam pardavėjui patekti į šią rinką reikėtų didelių investicijų.